PostHeaderIcon SCHIETBEURTEN – REGELMATIGHEIDSATTEST

HERHALING BERICHT :

IEDERE SCHUTTER IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR BEHALEN/BEHOUDEN VAN ZIJN VERGUNNINGEN en CORRECTE REGISTRATIE VAN ZIJN/HAAR SCHIETBEURTEN !!!

Vanuit de overheid werden wij er nogmaals op attent gemaakt dat de provinciale diensten gestart zijn met de 5-jaarlijkse controle van wapenvergunningen model 4 (groene kaart), en dat wij als schuttersclub strikt de wettelijke regels dienen op te volgen i.v.m. attesteren van schietbeurten en regelmatigheidsattesten.

Hierom wordt onderstaand bericht van 04/12/2014  met de te volgen richtlijnen nogmaals herhaald :

Vanaf heden wordt er strikt toegezien op het aftekenen van schietbeurten.

In bijlage vindt je een uitgebreider document met de motivatie om dit in te voeren.
registratie van schietbeurten

Hieronder nog eens kort de regels waar de permanentie verantwoordelijke zich strikt dient aan te houden :

Schietbeurten worden slechts afgetekend door permanentieverantwoordelijke als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan :

• Schutter dient zich persoonlijk aan te bieden bij permanentie verantwoordelijke.
• Enkel na het uitoefenen van de schietbeurt.
• Alleen schietbeurten met VUURWAPENS zijn geldig (geen luchtdrukwapens)
• Alleen schietbeurten geschoten op de dag van aanbieden worden afgetekend

Leave a Reply