Via de onderstaande link kan u de wedstrijden live volgen via internet.

Een nieuw venster verschijnt waarin de actieve deelnemers worden vermeld. Klik op de naam van de schutter om zijn resultaten te bekijken. Meerdere namen kunnen worden aangeklikt, waardoor telkens een nieuw venstertje met zijn target verschijnt. Deze kunnen naast elkaar worden geschikt, zodat meerdere deelnemers gelijktijdijg kunnen worden opgevolgd.
——————————————————————————————————————————————————————

Par le lien ci-dessous vous pouvez suivre les matchs en direct via internet.

Cliquez sur le lien du stand de tir que vous souhaitez suivre
Une nouvelle fenêtre apparaît, où  les tireurs actives sont répertorié.  Cliquez sur le nom du tireur pour voir ses résultats. Plusieurs noms peuvent être cliqué. A chaque fois une nouvelle fenêtre apparaît avec sa cible. Ceux-ci peuvent être disposés côte à côte, de sorte que plusieurs participants peuvent être surveillés simultanément.-

——————————————————————————————————————————————————————

Via the link below you can follow the matches live on internet.

A new window appears in which the active participants are listed. Click the name of the shooter to view his results. Multiple names can be clicked. Each time a new window appears with his target. These can be arranged next to each other, so that multiple participants can be monitored simultaneously.
——————————————————————————————————————————————————————

 

Wedstrijd live op internet/Concours en direct/Match live on internet