PostHeaderIcon SBZ terug naar normaal.

Beste schuttersvrienden,

Vanaf 1 juli is onze schietstand terug open, en zijn er heel wat versoepelingen :

 • Schietbeurten dienen niet langer gereserveerd, je kan terug langskomen tijdens de normale openingsuren.
 • Alle banen op 25m en 50m half open schietstanden worden opnieuw beschikbaar gesteld.
 • Op de 10m schietstand (indoor) houden we voorlopig nog wat meer afstand, maar hebben normaal meer dan voldoende banen beschikbaar.
 • Trainingen historische wapens (zwart kruit), jeugdtrainingen, pinshoot e.a. kunnen doorgaan cfr de planning op onze kalender.
 • Intitatie nieuwe schutters op woensdagavonden na afspraak (0487 65 74 04)
 • Ook gelegenheidsshuters zijn opnieuw welkom.
 • Materiaal kan opnieuw ontleend worden in permanentiebureel.
 • Club blijft open tijdens Julie / augustus (geen jaarlijkse verlofperiode)

 

Echter onderstaande maatregelen blijven nog van toepassing om alles COVID-19 proof te houden :

 • Bij betreden van de clublokalen handen ontsmetten
 • Mondmasker dragen tijdens verplaatsingen in de clublokalen. Mondmasker mag worden afgezet op de vuurlijn tijdens uw schietbeurt. Op alle andere locaties (hall, toiletten etc..) mondmasker verplicht.
 • Slechts 1 persoon, samen met permanentie verantwoordelijken toegelaten in permanentiebureel.
 • Na uw schietbeurt, uw plaats opruimen en ontsmetten.
 • In het cafetaria gelden de “HORECA” regels : maximum 8 personen aan 1 tafel zonder mondmasker.
 • Bij grote drukte, gelieve uw beurt af te wachten in cafetaria of parking. Verzamelen in de hall wordt niet toegelaten.
 • Gelegenheidsgroepen kunnen opnieuw reserveren vanaf 1 september.

 

 

PostHeaderIcon SBZ opnieuw open na COVID-19

Beste schuttersvrienden,

Eindelijk vooruitzichten om naar een normale situatie terug te keren.

SBZ gaat opnieuw open voor ieder, weliswaar nog onder een aantal beperkende maatregelen, maar toch, onze hobby mogen we terug uitoefenen.

Onderstaande blijft nog van kracht :

1.  Tot 01/07/2021 blijven alle geldende COVID-19 maatregelen van kracht, o.a. :

 • Verplicht dragen mondmasker binnen de club
 • Minimum 1.5m afstand tussen sporters
 • Regelmatig handen ontsmetten.
 • Aangegeven toegang parcours volgen (aangegeven met pijlen)
 • Reserveren voor 25m en 50m stand
 • Op luchtdrukstand 10m kan geschoten wordt zonder reservatie
 • Maximum 4 personen per tafel in cafetaria

2. Vanaf 02/06/2021

 • SBZ alleen open voor houders van definitieve SSL
 • Reserveren verplicht.
 • Cafetaria gesloten

3. Vanaf woensdag 09/06/2021 

 • Alle Covid-19 regels blijven van kracht (zie 1.)
 • SBZ open voor alle schutters.
 • Reserveren blijft verplicht voor 25m en 50m standen.
 • Geen reservatie voor 10m stand noodzakelijk.
 • Cafetaria geopend.

4. Schutters met voorlopige sportschutterslicentie, nieuwe leden

 • Begeleiding kan opnieuw,
 • Nieuwe (kandidaat) leden kunnen ook opnieuw terecht op SBZ,
 • Deze schutters dienen wel een afspraak te maken met Vanherweghe B. 0487 65 74 04.
 • Deze begeleiding vindt in principe plaats om woensdag avonden (= zoals vroeger).

Hopelijk evolueert de COVID-19 situatie in positieve zin, zodat we zo snel naar een volledig normaal kunnen omschakelen.

Hopelijk treffen we elkaar binnenkort live op de club !

 

PostHeaderIcon Heropening schietstanden SBZ

Heropening schietstanden

 

Beste Sint-Barnabas leden,

Onze schietstand kan terug open vanaf WOENSDAG 2 juni, 18u.

Dit voorlopig alleen voor schutters in het bezit van DEFINITIEVE SPORTSCHUTTERSLICENTIE en mits reservering via SMS naar Dolores
0492 100547

De beperkingen en opgelegde regels, zoals het in acht nemen van afstand, gebruik mondmaskers, van ontsmettingsmiddelen enz. zijn dezelfde als in oktober 2020.Details hiervan zullen te zien zijn bij het betreden van de inkomhal.

We hopen te kunnen rekenen op uw begrip en bereidwillige medewerking.

 

 Vanaf WOENSDAG 9 juni kan de cafetaria dan waarschijnlijk opnieuw open!

 

Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van verdere beslissingen.

 

Met vriendelijke groeten.
Het bestuur SBZ.

PS: In menu “COVID-19 bezetting” kan je nakijken welke dagen/uren  nog vrij zijn om een reservatie te boeken.

PostHeaderIcon UPDATE COVID19 maatregelen

BEGRIJPE WIE KAN !!

Opening schietstanden | corona maatregelen onduidelijk

Op 7 mei 2021 werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd waarin de corona maatregelen nog eens worden aangepast. In het ministerieel besluit zelf staat er niets over de heropening van sportinfrastructuur en dus ook over de heropening van de schietstanden.

Op dezelfde dag werd om 21u15 een FAQ verspreid aan de lokale besturen en aan de pers. De tekst zelf is niet officieel gepubliceerd op de officiële websites van de overheid.

In deze tekst is het volgende te lezen:

“Schietstanden blijven toegankelijk voor sportschutters voor het behalen van de verplichte schietbeurten in het kader van de vigerende regelgeving van de gemeenschappen betreffende het sportschieten.”

Op basis van deze FAQ zouden de schietstanden terug open mogen enkel voor de houders van een (voorlopige) sportschutterslicentie.

Vermits deze uitzondering niet gepubliceerd is in het Staatsblad, en vermits die FAQ zelf ook nog nergens gepubliceerd is, is er hier onduidelijkheid over. Sommige standen zijn al open met toelating van de burgemeester. Er zou maandag 10 mei a.s. overleg zijn tussen de federaties en Sport Vlaanderen. Juridisch gezien heeft enkel de tekst in het Staatsblad bindende werking. De afwijkingen in de FAQ, die blijkbaar nog niet gepubliceerd is, is juridisch niet bindend. Daardoor zijn schietstanden die op basis van de FAQ zouden opendoen in overtreding met de corona regels. Het is echter weinig waarschijnlijk dat zij effectief veroordeeld zouden worden vermits de overheid zelf tegenstrijdige informatie verspreidt over de maatregelen. Als uitbater van een schietstand kan een dergelijke inbreuk ook leiden tot administratieve sancties omtrent de erkenning van de schietstand en/of de wapenvergunningen.

Wij adviseren daarom om nog even te wachten om te heropenen tot een en ander officieel bevestigd is.

PostHeaderIcon Belangrijk bericht i.v.m. sportschutterslicentie en COVID 19

Beste schuttersvrienden

In bijlage kopie van schrijven VSK ivm de te volgen regels en uitzonderingen voor vernieuwen sportschutterslicentie ten tijde van COVID 19 en gesloten schietclubs.

Klik op onderstaande link om PDF bestand te openen.

SSL en COVID 19 regels 01-01-2021

 

Ondertussen blijft de club gesloten, en zien wij ons genoodzaakt onze jaarlijkse wedstrijd “Grote Prijs Sint Barnabas ” uit te stellen tot volgend jaar.

Dank voor jullie begrip en verdere ondersteuning.

Laat ons hopen dat we onze sportactiviteit snel kunnen hervatten, en hou het ondertussen gezond

mvg

Bestuur SBZ.

 

PostHeaderIcon Gelukkig Nieuwjaar 2021

Beste schuttersvrienden,

 
Wij wensen u allen en uw familie een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2021 toe.
Dat we elkaar snel terug mogen ontmoeten, praten, plezier maken etc… in het komende jaar.
2020 heeft op deze manier lang genoeg geduurd.
Bestuur SBZ

PostHeaderIcon COVIDV19 maatregelen

Beste schuttersvrienden,

Zoals jullie wellicht reeds via de media hebben vernomen worden alle faciliteiten voor indoor sporten opnieuw gesloten in het kader van COVID 19 maatregelen. Ook voor onze club is dit van toepassing.

Vanaf vrijdag 30 oktober 2020 is de club volledig gesloten.

Alle gemaakte reservaties vervallen.

Bij heropenen van de club dienen we eerst na te kijken onder welke voorwaarden dit zal mogen gebeuren. We hopen dan ook zo snel mogelijk te vernemen wanneer en hoe dit kan.

Voor ieder een goede gezondheid en hou het veilig !

 

 

PostHeaderIcon Raadpleeg COVID 19 bezetting via hoofdmenu

PostHeaderIcon Data voorzien voor initiatie nieuwe schutters

Let wel :  Reserveren via 0492/10 05 47  is noodzakelijk !!

Datum Uur Wie
23/09/2020 19.30u-21.00u Bart
30/09/2020 18.00u-19.30u Dirk
7/10/2020 19.00u-20.30u Johan
14/10/2020 19.30u-21.00u Bart
21/10/2020 18.00u-19.30u Dirk
28/10/2020 19.30u-21.00u Bart
4/11/2020 19.00u-20.30u Johan
18/11/2020 19.30u-21.00u Bart
25/11/2020 18.00u-19.30u Dirk
2/12/2020 19.00u-20.30u Johan
9/12/2020 19.30u-21.00u Bart
16/12/2020 18.00u-19.30u Dirk
23/12/2020 19.30u-21.00u Bart

PostHeaderIcon DATA Training Pinshoot

Onderstaand de data waarop op maandagavond de training PIN shoot opnieuw wordt opgestart.

Deze gaan door van 18.00 tot 20.00 uur

LET WEL : Reservatie via 0486/37 26 25  is noodzakelijk om deel te nemen !!

5/10/2020
19/10/2020
16/11/2020
30/11/2020
14/12/2020