Welkom op de website van VZW Schuttersvereniging Sint Barnabas Zwevegem.

Als schutersvereniging bieden wij aan al onze leden de mogelijkheid om de schietsport te beoefenen in de best mogelijke omstandigheden. Ook voor de anders valide schutters is onze stand volledig toegangkelijk en voorzien van aangepast sanitair.

Initiatie in de schietsport, begeleiding voor het bekomen van wapenvergunning of schutterslicentie, trainingen  voor gevorderde schutters en het beoefenen van de verschillende schietsport disciplines maken deel uit van ons aanbod. Leden kunnen gratis  gebruik maken van een aantal clubwapens ( luchtpistool, luchtkarabijn).

Openingsuren :

  • Zondag 09:00 tot 12:00 uur
  • Woensdag 18:00 tot 22:00 uur
  • Vrijdag 18:00 tot 22:00 uur
  • Zaterdag 13:30 tot 17:00 uur

 

Ontstaan en historiek van Sint-Barnabas schuttersvereniging
Meer informatie kan je terug vinden in bijgaande pdf file “Van Sint-Sebastiaan tot Sint-Barnabas”.

Van Sint-Sebastiaan tot Sint-Barnabas

Sint-Barnabas is een van de oudst gekende schuttersverenigingen van het Zwevegemse.

In oude kronieken over Zwevegem wordt melding gemaakt van een karabijnschuttersgilde Sint -Barnabas, die ten tijde van Maria – Theresia van Oostenrijk reeds meer dan tweehonderd jaar bestond en toen een heropleving kende. Men kan dus stellen dat de vereniging moet zijn opgericht rond het jaar 1550. In 1665 werd in Sueveghem de eerste schakel voor de Koningsketting geschonken door de gildekoning Joos Van Haesebrouck.

Naast ontspanning was de toenmalige gilde ook verantwoordelijk voor de opleiding van de bestaande burgerwacht ter bescherming tegen rovers. Vermoedelijk ging de gilde teniet door verschillende oorlogen, die andere overheersers meebrachten, en die dergelijke verenigingen verboden.

Er is geschiedkundig weinig of niets teruggevonden omtrent de groei of het bestaan van de vereniging. Er kan niet worden bepaald tot wanneer de gilde heeft bestaan.

In 1966 werd de gilde heropgericht, aanvankelijk met de naam Sint – Sebastiaan karabijnschutters. Twee Zwevegemnaren Gilbert Soetens en Jozef Demeyere ontmoetten elkaar tijdens hun verlof in de Ardennen. Jozef, ere – penningmeester, was er aan het schieten toen hij het bezoek kreeg van Gilbert, toenmalig schepen van Zwevegem. Gilbert vond het schieten zo ontspannend dat hij zich tegen het bezoek van Jozef de dag nadien zelf reeds een geweer had gekocht en al druk aan het oefenen ging.

Terug uit vakantie stichtte Gilbert Soetens in de schoot van de Middenstand, waarvan hij voorzitter was, de schuttersvereniging, die toen 19 leden telde en met als voorzitter Marcel Deboiserie.

Tussen 1966 en de overgang op vrijdag 27 april 1979 naar de nieuwe gemeentelijke schietstand breidde de club langzaam maar zeker uit zowel wat ledenaantal, activiteiten als disciplines betreft.

Eenmaal de nieuwe accommodaties in gebruik steeg het ledenaantal pijlsnel, volgden de organisaties van activiteiten elkaar bliksemsnel op en werd de trofeeënkast alsmaar gevulder.

In 2010 werd aangevangen met het digitaliseren van onze schietstanden. Dank zij de inzet van een aantal trouwe clubleden kon dit volledig gerealiseerd worden in de loop van 2011.

Dit maakt dat we momenteel kunnen beschikken over:

  • 22 electronische 10 m banen
  • 16 electronische 50 m banen
  • 10 electronische 25 m banen.

De electronische doelen kunnen voor elke I.S.S.F. discipline geconfigureerd worden.

Vanaf 2012 worden alle clubwedstrijden voor de disciplines .177 en .22 op electronische doelen afgewerkt.