Schietsport en anders validen.

Al onze schietstanden, bar en burelen zijn toegankelijk op het gelijkvloers. Wij beschikken over aangepaste sanitaire voorzieningen en voorbehouden parkeerplaatsen, zodat ook anders validen actief deel uit maken van onze grote SBZ familie.

Wij werken eveneens mee als ankerclub aan een project van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Liga Gehandicaptensport om de integratie van anders validen in de schietport te activeren.
In dit verband maakt de Vlaamse Liga Gehandicaptensport VZW regelmatig gebruik van onze schietstand om anders validen de kans te geven om de schietsport te beoefenen en te leren kennen.

Anderzijds trainen verschillende van onze anders valide leden wekelijks en beoefenen ze de schietsport op Europees niveau !!

Indien interesse aarzel dan niet om eens langs te komen of neem contact met ons secretariaat.

Bijkomende informatie kan je ook via PARANTEE vzw (nieuwe naam voor VLG vzw) of Beken Omer bekomen.
Hierbij ook een link naar de website van PARANTEE.

Rechtstreeks contact met verantwoordelijke G-sport van onze club kan ook via :
Gregory Vanhoenacker via email gregory.vanhoenacker@telenet.be