Het Huishoudelijk Reglement werd aangepast en is voor alle leden ter inzage in de clublokalen.
Kleine wijzigingen kunnen tussentijds worden aangebracht, maar een nieuwe versie is niet altijd onmiddellijk beschikbaar om in te kijken.
De enig geldige (up to date) versie berust bij onze secretaris, en is in geval van betwistingen het enig geldende document.

Indien vragen, informeer u eerst bij onze secretaris.