Digitalisering van onze standen.

In de loop van 2010 werd binnen de club gestart met het project om onze standen te voorzien van digitale doelen.
In 2011 werden deze werken succesvol afgerond, dank zij de steun en werkkracht van een een aantal trouwe clubleden. Dit was zeker geen kleine inspanning !
Gezien de finaciƫle inspanning, het werk en de inzet rekenen wij dan ook op de medewerking van alle sportschutters om deze nieuwe infrastructuur in stand te houden en te gebruiken conform de clubreglementen.

In bijlage de perspresentatie die bij de opening van de digitale standen werd verspreidt. Ze biedt een kort overzicht van de situatie voor en na de werken.

Perspresentatie Digitalisering Sint Barnabas