Archive for the ‘Algemeen’ Category

PostHeaderIcon Nieuwjaarsreceptie 2022

Beste Schuttersvrienden,

De kans om op 22 januari 2022 de nieuwjaarsreceptie te kunnen organiseren is minimaal.

 • Het aantal dagelijkse besmettingen stijgt nog steeds.
 • Een nieuwe nog besmettelijker variant is in aankomst.
 • Met eindejaarsfeesten zijn er veel contacten met vrienden en familie
 • En wellicht worden er, indien dit zo verder gaat, nieuwe beperkende maatregelen opgelegd.

Op dit moment sluiten de foodtruck uitbaters zelfs geen contracten af voor januari 2022 (te onzeker).

Dit alles maakt dat wij, met pijn in het hart, beslist hebben de voorziene nieuwsjaarsreceptie 2020 af te gelasten.

We voorzien een bijkomend event later in het jaar 2022.

Hou het gezond voor uzelf en familie,

Mvg

Bestuur SBZ

PostHeaderIcon Provinciale Kampioenschappen

Beste,

Via tijdschrift ‘De Schietsport’ vinden jullie een inschrijvingsformulier voor diegenen die wensen deel te nemen aan provinciale kampioenschappen.

De formulieren kunnen worden ingeleverd op het permanentiebureel. Graag ook onmiddellijk de deelnameprijs (5€ per discipline) afrekenen.

Indien nodig, er zijn een aantal blanco inschrijvingsformulieren in permanentiebureel beschikbaar.

Succes aan alle deelnemers !

PostHeaderIcon Nieuwe Covid 19 maatregerelen

Beste leden,

Gezien de laatste wijzigingen betreffende de Covid 19 maatergelen, zijn onderstaande regels vanaf 01/11/2021 van toepassing. Deze zijn er echter niet eenvoudiger op geworden.

 • Binnen de club dient men steeds een mondmasker te dragen bij verplaatsingen (binnekomen, hall, permanentiebureel, wapenkamer, etc..)
 • Bij het schieten zelf is mondmasker niet verplicht (wel bij betreden schietstand), maar het  bestuur raadt aan om dit toch te blijven dragen.
 • Binnen het cafetaria is een Covid Safe Ticket (CST) verplicht, alsook een mondmasker.

Dat er hier een aantal tegenstrijdigheden naar voor komen is duidelijk. (bvb : persoon A en B mogen wel naast elkaar op de schietstand hun sport beoefenen, maar toegang tot cafetaria kan voor persoon B niet, als deze niet over een CST beschikt).

Laat wij gewoon de wettelijke eisen toepassen en de zin of onzin van sommige maatregelen laten voor wat het is.

Voor de geïnteresseerden , een papieren versie van het certificaat kan je telefonisch aanvragen (zie hieronder). Het wordt je per post toegestuurd (7d)

 

Met vriendelijke groeten

Bestuur SBZ

 

PostHeaderIcon Reorganisatie Raad van Bestuur SBZ

Beste schuttersvrienden,

Juni 2021 nam Dirk Bastin, wegens familiale redenen ontslag als secretaris en als lid van de raad van bestuur.
Dank voor zijn jarenlange inzet als lid, bestuurder, voorzitter en secretaris is zeker gepast !

Ivan Opsomer wil zich wel nog verder inzetten bij onze clubwerking, maar wenst deze af te bouwen en draagt het voorzitterschap over.
Ook werden Fabian Moreau en Yves Vandevelde als nieuwe statutaire leden aanvaard.

Hierdoor werden de verantwoordelijkheden in de Raad van Bestuur opnieuw verdeeld.
Nieuwe voorzitter wordt Bart Vanherweghe, ondervoorzitter Armand Devos.

Het volledige organigram van het bestuur kan je bekijken onder menu clubinfo / bestuursorganisatie.

mvg
Bestuur SBZ

PostHeaderIcon SBZ terug naar normaal.

Beste schuttersvrienden,

Vanaf 1 juli is onze schietstand terug open, en zijn er heel wat versoepelingen :

 • Schietbeurten dienen niet langer gereserveerd, je kan terug langskomen tijdens de normale openingsuren.
 • Alle banen op 25m en 50m half open schietstanden worden opnieuw beschikbaar gesteld.
 • Op de 10m schietstand (indoor) houden we voorlopig nog wat meer afstand, maar hebben normaal meer dan voldoende banen beschikbaar.
 • Trainingen historische wapens (zwart kruit), jeugdtrainingen, pinshoot e.a. kunnen doorgaan cfr de planning op onze kalender.
 • Intitatie nieuwe schutters op woensdagavonden na afspraak (0487 65 74 04)
 • Ook gelegenheidsshuters zijn opnieuw welkom.
 • Materiaal kan opnieuw ontleend worden in permanentiebureel.
 • Club blijft open tijdens Julie / augustus (geen jaarlijkse verlofperiode)

 

Echter onderstaande maatregelen blijven nog van toepassing om alles COVID-19 proof te houden :

 • Bij betreden van de clublokalen handen ontsmetten
 • Mondmasker dragen tijdens verplaatsingen in de clublokalen. Mondmasker mag worden afgezet op de vuurlijn tijdens uw schietbeurt. Op alle andere locaties (hall, toiletten etc..) mondmasker verplicht.
 • Slechts 1 persoon, samen met permanentie verantwoordelijken toegelaten in permanentiebureel.
 • Na uw schietbeurt, uw plaats opruimen en ontsmetten.
 • In het cafetaria gelden de “HORECA” regels : maximum 8 personen aan 1 tafel zonder mondmasker.
 • Bij grote drukte, gelieve uw beurt af te wachten in cafetaria of parking. Verzamelen in de hall wordt niet toegelaten.
 • Gelegenheidsgroepen kunnen opnieuw reserveren vanaf 1 september.

 

 

PostHeaderIcon SBZ opnieuw open na COVID-19

Beste schuttersvrienden,

Eindelijk vooruitzichten om naar een normale situatie terug te keren.

SBZ gaat opnieuw open voor ieder, weliswaar nog onder een aantal beperkende maatregelen, maar toch, onze hobby mogen we terug uitoefenen.

Onderstaande blijft nog van kracht :

1.  Tot 01/07/2021 blijven alle geldende COVID-19 maatregelen van kracht, o.a. :

 • Verplicht dragen mondmasker binnen de club
 • Minimum 1.5m afstand tussen sporters
 • Regelmatig handen ontsmetten.
 • Aangegeven toegang parcours volgen (aangegeven met pijlen)
 • Reserveren voor 25m en 50m stand
 • Op luchtdrukstand 10m kan geschoten wordt zonder reservatie
 • Maximum 4 personen per tafel in cafetaria

2. Vanaf 02/06/2021

 • SBZ alleen open voor houders van definitieve SSL
 • Reserveren verplicht.
 • Cafetaria gesloten

3. Vanaf woensdag 09/06/2021 

 • Alle Covid-19 regels blijven van kracht (zie 1.)
 • SBZ open voor alle schutters.
 • Reserveren blijft verplicht voor 25m en 50m standen.
 • Geen reservatie voor 10m stand noodzakelijk.
 • Cafetaria geopend.

4. Schutters met voorlopige sportschutterslicentie, nieuwe leden

 • Begeleiding kan opnieuw,
 • Nieuwe (kandidaat) leden kunnen ook opnieuw terecht op SBZ,
 • Deze schutters dienen wel een afspraak te maken met Vanherweghe B. 0487 65 74 04.
 • Deze begeleiding vindt in principe plaats om woensdag avonden (= zoals vroeger).

Hopelijk evolueert de COVID-19 situatie in positieve zin, zodat we zo snel naar een volledig normaal kunnen omschakelen.

Hopelijk treffen we elkaar binnenkort live op de club !

 

PostHeaderIcon Heropening schietstanden SBZ

Heropening schietstanden

 

Beste Sint-Barnabas leden,

Onze schietstand kan terug open vanaf WOENSDAG 2 juni, 18u.

Dit voorlopig alleen voor schutters in het bezit van DEFINITIEVE SPORTSCHUTTERSLICENTIE en mits reservering via SMS naar Dolores
0492 100547

De beperkingen en opgelegde regels, zoals het in acht nemen van afstand, gebruik mondmaskers, van ontsmettingsmiddelen enz. zijn dezelfde als in oktober 2020.Details hiervan zullen te zien zijn bij het betreden van de inkomhal.

We hopen te kunnen rekenen op uw begrip en bereidwillige medewerking.

 

 Vanaf WOENSDAG 9 juni kan de cafetaria dan waarschijnlijk opnieuw open!

 

Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van verdere beslissingen.

 

Met vriendelijke groeten.
Het bestuur SBZ.

PS: In menu “COVID-19 bezetting” kan je nakijken welke dagen/uren  nog vrij zijn om een reservatie te boeken.

PostHeaderIcon UPDATE COVID19 maatregelen

BEGRIJPE WIE KAN !!

Opening schietstanden | corona maatregelen onduidelijk

Op 7 mei 2021 werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd waarin de corona maatregelen nog eens worden aangepast. In het ministerieel besluit zelf staat er niets over de heropening van sportinfrastructuur en dus ook over de heropening van de schietstanden.

Op dezelfde dag werd om 21u15 een FAQ verspreid aan de lokale besturen en aan de pers. De tekst zelf is niet officieel gepubliceerd op de officiële websites van de overheid.

In deze tekst is het volgende te lezen:

“Schietstanden blijven toegankelijk voor sportschutters voor het behalen van de verplichte schietbeurten in het kader van de vigerende regelgeving van de gemeenschappen betreffende het sportschieten.”

Op basis van deze FAQ zouden de schietstanden terug open mogen enkel voor de houders van een (voorlopige) sportschutterslicentie.

Vermits deze uitzondering niet gepubliceerd is in het Staatsblad, en vermits die FAQ zelf ook nog nergens gepubliceerd is, is er hier onduidelijkheid over. Sommige standen zijn al open met toelating van de burgemeester. Er zou maandag 10 mei a.s. overleg zijn tussen de federaties en Sport Vlaanderen. Juridisch gezien heeft enkel de tekst in het Staatsblad bindende werking. De afwijkingen in de FAQ, die blijkbaar nog niet gepubliceerd is, is juridisch niet bindend. Daardoor zijn schietstanden die op basis van de FAQ zouden opendoen in overtreding met de corona regels. Het is echter weinig waarschijnlijk dat zij effectief veroordeeld zouden worden vermits de overheid zelf tegenstrijdige informatie verspreidt over de maatregelen. Als uitbater van een schietstand kan een dergelijke inbreuk ook leiden tot administratieve sancties omtrent de erkenning van de schietstand en/of de wapenvergunningen.

Wij adviseren daarom om nog even te wachten om te heropenen tot een en ander officieel bevestigd is.

PostHeaderIcon Belangrijk bericht i.v.m. sportschutterslicentie en COVID 19

Beste schuttersvrienden

In bijlage kopie van schrijven VSK ivm de te volgen regels en uitzonderingen voor vernieuwen sportschutterslicentie ten tijde van COVID 19 en gesloten schietclubs.

Klik op onderstaande link om PDF bestand te openen.

SSL en COVID 19 regels 01-01-2021

 

Ondertussen blijft de club gesloten, en zien wij ons genoodzaakt onze jaarlijkse wedstrijd “Grote Prijs Sint Barnabas ” uit te stellen tot volgend jaar.

Dank voor jullie begrip en verdere ondersteuning.

Laat ons hopen dat we onze sportactiviteit snel kunnen hervatten, en hou het ondertussen gezond

mvg

Bestuur SBZ.

 

PostHeaderIcon Gelukkig Nieuwjaar 2021

Beste schuttersvrienden,

 
Wij wensen u allen en uw familie een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2021 toe.
Dat we elkaar snel terug mogen ontmoeten, praten, plezier maken etc… in het komende jaar.
2020 heeft op deze manier lang genoeg geduurd.
Bestuur SBZ