Archive for the ‘Algemeen’ Category

PostHeaderIcon Uitslag Grote Prijs Sint-Barnabas 2017

Beste schuttersvrienden,
Een geslaagde Grote Prijs Sint-Baranabas 2017 is weer voorbij.
Hieronder vinden jullie de link naar de uitslagen voor de verschillende disciplines.
Dank aan alle deelnemers, en proficiat aan de winnaars.
De schutters die in de prijzen vallen worden gecontacteerd en krijgen het prijsgeld op hun rekening gestort.
TOT VOLGEND JAAR !!

Uitslag GP-SBZ / Résultats GP-SBZ

 

PostHeaderIcon Nieuwe dienstregeling en openingsuren vanaf 2017

BELANGRIJK

 
Vanaf 2017 zijn een nieuwe permanentiedienst uurregeling en nieuwe openingsuren van kracht.

Nieuwe openingsuren (gewijzigd voor woensdag en vrijdag) vanaf 01/2017  :

Zondag :        09.00u – 12.00u
Zaterdag :      13.30u – 17.00u
Woensdag :   18.00u – 21.30u
Vrijdag :         18.00u – 21.30u

De permanentiedienst zal op woensdag en vrijdag pas om 18.30u aanvangen.
Dit houdt in dat tussen 18.00u en 18.30u geen materiaal kan ontleend worden.
Registreren van uw schietbeurt bij de uitbater cafetaria gebeuren

PostHeaderIcon Opleiding – Initiatie nieuwe schutters

Op woensdagavonden kunnen nieuwe schutters hun initiatie voor het behalen van hun sportschutterlicentie volgen.

Vanaf oktober werd deze opleidingsregeling aangepast. Een aantal bijkomende opleidings verantwoordelijken werden bereid gevonden bij te springen.
Onderstaande regeling wordt van kracht, waarbij gezien de verschillende uren, iedere schutter aan bod komt. Voor sommigen wellicht niet wekelijks.

  • 1e woe 20-22 Johan Bostijn
  • 2e woe 18-20u Dirk Bastin
  • 3e woe 19-21u Kurt Meyfroidt
  • 4e woe 18-20u Eddy Dekock
  • Zondagvoormiddag of Vrijdagavond (enkel op afspraak) – Bart Vanherweghe (uitsluitend voor schutters die (gemotiveerd) op geen enkele woensdag kunnen langs komen.

Succes !!!

PostHeaderIcon Hanteringsproeven behalen sportschutterslicentie

Beste schuttersvrienden,

Wij trachten een nieuwe hanteringsproef in te richten op SBZ rond eind april.
Schutters met een voorlopige schutterslicentie die hier aan wensen deel te nemen dienen zich in te schrijven via deze website.
Kies onder menu clubinfo – theoretische & praktische proef,
menu_clubinfo_hantering

Open en het inschrijvingsformulier op de nieuwe pagina, en vul in.
menu_clubinfo_hantering2

PostHeaderIcon Kampioenenviering 2016

Zaterdag 23-01-2016 vond de jaarlijkse SBZ nieuwjaarsreceptie plaats.

Tevens werden de winnaars van onze interne CLUB wedstrijden, alsook de provinciale, Vlaamse en nationale medaillewinnaars in de bloemetjes gezet.

Proficiat aan alle deelnemers en in het bijzonder de winnaars in de verschillende wedstrijden / categoriën.

In bijlage PDF file met overzicht van de gelauwerden.
kampioenen hulde 2015

Hieronder ook de volledige uitslagen van onze SBZ clubcompetities 2015
einduitslag clubuitslagen SBZ 2015

PostHeaderIcon GROTE PRIJS SINT-BARNABAS — 2016 — GRAND PRIX ST-BARNABAS

Beste schuttersvrienden,

Op 23, 24 en 30 april alsook op 01 mei 2016 gaat onze jaarlijkse Grote Prijs Sint-Barnabas opnieuw door.

De wedstrijd telt mee voor de ‘Master of Flandres’ competitie.
Wedstrijden op de 10, en 50 meter worden geschoten op digitale doelen. Ook de pistooldisciplines 25m cal.22 worden geschoten op digitale doelen.

Zie de uitnodiging :  Grote Prijs 2016

Om uw deelname on-line te registreren :

Kies onder hoofdmenu “Grote Prijs SBZ 2016” (bovenaan deze pagina / rechts).
Inschrijven kan vanaf heden

—————————————————————————————————————————————————————————–

Chers amis,

Le  23, 24, 30  Avril et  le 1 Mai 2016  notre grand prix annuel Sint Barnabas à lieu à Zwevegem..

La compétition compte pour le concours “Master of Flandres”.
Concours sur 10 et 50 mètres sont tirés sur des cibles numériques. Aussi les disciplines de pistolet 25m cal.22 sont tirés sur des cibles numériques.

Voir l’invitation :  invitation grand prix 2016

Pour enregistrer votre participation en ligne:

Sélectionnez du menu principal “Grote Prijs SBZ 2016″ (en haut de la page / droite).
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Dear Friends,

At  23, 24, 30 April and  1  May 2016, our annual grand prize Sint Barnabas takes place in Zwevegem.

The competition counts for the Master of Flandres’ competition.
Competitions on 10 and 50 meters are shot on digital targets. The pistol disciplines 25m cal.22 are also shot on digital targets.

See the invitiation :  Grand Prize 2016

To register your participation on-line:

Select from  main menu “Grote Prijs SBZ 2016″ (top of page / right).
You can register from now.

PostHeaderIcon Hanteren van vuurwapens

Ter herinnering van de schutters, en ter info van de nieuwe leden hieronder een link naar een nieuw opgesteld documentje dat het veilig hanteren van vuurwapens beschrijft.

Veilig vuurwapens hanteren

PostHeaderIcon SCHIETBEURTEN – REGELMATIGHEIDSATTEST

HERHALING BERICHT :

IEDERE SCHUTTER IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR BEHALEN/BEHOUDEN VAN ZIJN VERGUNNINGEN en CORRECTE REGISTRATIE VAN ZIJN/HAAR SCHIETBEURTEN !!!

Vanuit de overheid werden wij er nogmaals op attent gemaakt dat de provinciale diensten gestart zijn met de 5-jaarlijkse controle van wapenvergunningen model 4 (groene kaart), en dat wij als schuttersclub strikt de wettelijke regels dienen op te volgen i.v.m. attesteren van schietbeurten en regelmatigheidsattesten.

Hierom wordt onderstaand bericht van 04/12/2014  met de te volgen richtlijnen nogmaals herhaald :

Vanaf heden wordt er strikt toegezien op het aftekenen van schietbeurten.

In bijlage vindt je een uitgebreider document met de motivatie om dit in te voeren.
registratie van schietbeurten

Hieronder nog eens kort de regels waar de permanentie verantwoordelijke zich strikt dient aan te houden :

Schietbeurten worden slechts afgetekend door permanentieverantwoordelijke als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan :

• Schutter dient zich persoonlijk aan te bieden bij permanentie verantwoordelijke.
• Enkel na het uitoefenen van de schietbeurt.
• Alleen schietbeurten met VUURWAPENS zijn geldig (geen luchtdrukwapens)
• Alleen schietbeurten geschoten op de dag van aanbieden worden afgetekend

PostHeaderIcon Organisatie bestuur SBZ aangepast

Ivan en Jan traden terug als voorzitter en secretaris (zie hieronder), maar blijven actief als bestuurslid van SBZ.

Marie-Thérèse Lefevre nam eveneens ontslag als bestuurslid, maar blijft afgevaardigde voor de sportraad gemeente Zwevegem en actief als permanentie verantwoordelijke en begeleiding schoolgroepen.  In het  bestuur wordt zij vervangen door Dolores Christiaens.

Om de goede clubwerking te blijven verzekeren werden de taken binnen diezelfde bestuursgroep als volgt herschikt :

Voorzitter Dirk Bastin
Ondervoorzitter Jan De Clercq
Secrataris Bart Vanherweghe
Penningmeester Ivan Opsomer
Verantwoordelijke Karabijn Armand Devos
Verantwoordelijke Pistool Rudy Taillieu
Verantwoordelijke Kalender/Cafetaria Dolores Christiaens
Verantwoordelijke Jeugd/Digitalisatie Patrick Hermans

Deze bestuursgroep wordt verder ondersteund door de permanentie verantwoordelijken en vrijwillge medewerkers, om samen de clubwerking en ledenservice blijvend te garanderen.

PostHeaderIcon Ivan & Jan

Na jarenlange inzet, en het in goede banen leiden van onze club namen Ivan en Jan dit jaar, ontslag als respectievelijk voorzitter en secretaris van onze club.  Onder hun bestuur onderging Sint-Barnabas de metamorfose naar digitale doelen, geen sinecure !

Ivan & Jan

Tijdens de kampioenenviering 2015 mochten zij dan ook een attentie ontvangen voor hun niet aflatende inzet en de uitstekende clubwerking de ze konden verwezenlijken.

Onze welgemeende dank is hier zeker  op zijn plaats.

Voor een impressie van de kampioenenviering 2015 kan je onder menu FOTOBOEK – Kampioenenviering 2015 een zestigtal foto’s terugvinden waaruit blijkt dat dit feest meer dan geslaagd was !  Veel kijkplezier !!

Aan alle competitiedeelnemers van harte proficiat, en in bijzonder de medaillewinnaars van clubcompetities, provinciale, landelijke, nationale en ja zelfs wereldkampioenschappen !!  Een nieuw competitiejaar kondigt zich reeds aan.