Archive for maart, 2012

PostHeaderIcon Verslag Bestuursvergadering 15 maart

Beste schuttersvrienden,
Onderstaand link naar verslag bestuursvergadering maart 2012

Bestuursvergadering maart 2012

PostHeaderIcon Hernieuwen sportschutterslicentie

Beste Schuttersvrienden.

Voor velen onder ons dringt de 5-jaarlijkse hernieuwing van de sportschutterslicentie zich op. Om een administratief kluwen te vermijden en alles vlot te laten verlopgen, graag onderstaande regels volgen a.u.b.

Wil er zeker op letten dat bij het aanvragen van een uittreksel uit het strafregiser (bewijs van goed gedrag en zeden) model volgens art. 596.1 wordt gevraagd/afgeleverd. Zoniet kan uw dossier niet worden opgestuurd.

Iedereen heeft destijds samen met zijn laatste “ vierde zegeltje” een formulier VL 11 gekregen vanwege VSK.
Bovenaan werd met een fluo-sticker een periode aangeduid, waarin dit formulier dient gebruikt te worden. Mogen wij met aandrang vragen deze periode te willen respecteren a.u.b.

• Formulier VL 11 controleren, eventueel aanvullen of verbeteren en ondertekenen.
• Kopie “oude” sportschutterslicentie (voor en achterkant)
• Kopie of afdruk identiteitskaart.
• Recente pasfoto (van degelijke kwaliteit)
• Uittreksel strafregister (origineel en max.3 maand oud) afgeleverd om reden van: sportschutterslicentie, sportschieten of wapenvergunning en in toepassing van art.596.1 wetboek Strafvordering
• Medisch attest (VL 3– max 3 maand oud)
• Kopie sportschuttersboekje (12 schietbeurten over min. 2 trimesters)
• Een vernieuwde theoretische proef is NIET van toepassing: vrijstelling.

Deze vereiste documenten voor aanvraag vernieuwing sportschutterslicentie, samen met het bedrag van 45.00 euro voor administratiekosten bij DOLORES binnen bengen.
STUUR ZELF GEEN PAPIEREN OP NAAR VSK, de clubverantwoordelijke zorgt voor de verzending.

Verantwoordelijke sportschutters licentie SBZ :
Christiaens Dolores mail: dollemina1@msn.com
Dirk Bastin