Archive for januari, 2014

PostHeaderIcon Grote Prijs H. Casier 2014 – Grand Prix H. Casier 2014

Op 01, 03, 04, 10 en 11 mei 2014 gaat onze jaarlijkse grote prijs Henri Casier door in Zwevegem.

De wedstrijd telt mee voor de ‘Master of Flandres’ competitie.
Wedstrijden op de 10, en 50 meter worden geschoten op digitale doelen. Ook de pistooldisciplines 25m cal.22 worden geschoten op digitale doelen.

Bekijk de uitnodiging :
Uitnodiging GPHC SBZ 2014

Om uw deelname on-line te registreren :

Kies onder hoofdmenu “Inschrijving GPHC 2014” (bovenaan deze pagina / rechts).
Inschrijven kan vanaf heden

—————————————————————————————————————–

Le 01, 03, 04, 10 et 11 mai 2014, notre grand prix annuel Henri Casier à lieu à Zwevegem..

La compétition compte pour le concours “Master of Flandres”.
Concours sur 10 et 50 mètres sont tirés sur des cibles numériques. Aussi les disciplines de pistolet 25m cal.22 sont tirés sur des cibles numériques.

Voir l’invitation:
Invitation GPHC SBZ 2014

Pour enregistrer votre participation en ligne:

Sélectionnez du menu principal “Inschrijving GPHC 2014” (en haut de la page / droite).
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

—————————————————————————————————————–

At 01, 03, 04, 10 and May 11, 2014, our annual grand prize Henri Casier takes place in Zwevegem.

The competition counts for the Master of Flandres’ competition.
Competitions on 10 and 50 meters are shot on digital targets. The pistol disciplines 25m cal.22 are also shot on digital targets.

View the invitation:
Uitnodiging GPHC SBZ 2014

To register your participation on-line:

Select from  main menu “Inschrijving GPHC 2014” (top of page / right).
You can register from now.

—————————————————————————————————————–

PostHeaderIcon Jaarverslag 2013

Beste schuttersvrienden,

ziehier in bijlage het jaarverslag van 2013.

jaarverslag 2013

Veel leesplezier,

Kurt