Archive for the ‘Algemeen’ Category

PostHeaderIcon COVIDV19 maatregelen

Beste schuttersvrienden,

Zoals jullie wellicht reeds via de media hebben vernomen worden alle faciliteiten voor indoor sporten opnieuw gesloten in het kader van COVID 19 maatregelen. Ook voor onze club is dit van toepassing.

Vanaf vrijdag 30 oktober 2020 is de club volledig gesloten.

Alle gemaakte reservaties vervallen.

Bij heropenen van de club dienen we eerst na te kijken onder welke voorwaarden dit zal mogen gebeuren. We hopen dan ook zo snel mogelijk te vernemen wanneer en hoe dit kan.

Voor ieder een goede gezondheid en hou het veilig !

 

 

PostHeaderIcon Raadpleeg COVID 19 bezetting via hoofdmenu

PostHeaderIcon Data voorzien voor initiatie nieuwe schutters

Let wel :  Reserveren via 0492/10 05 47  is noodzakelijk !!

Datum Uur Wie
23/09/2020 19.30u-21.00u Bart
30/09/2020 18.00u-19.30u Dirk
7/10/2020 19.00u-20.30u Johan
14/10/2020 19.30u-21.00u Bart
21/10/2020 18.00u-19.30u Dirk
28/10/2020 19.30u-21.00u Bart
4/11/2020 19.00u-20.30u Johan
18/11/2020 19.30u-21.00u Bart
25/11/2020 18.00u-19.30u Dirk
2/12/2020 19.00u-20.30u Johan
9/12/2020 19.30u-21.00u Bart
16/12/2020 18.00u-19.30u Dirk
23/12/2020 19.30u-21.00u Bart

PostHeaderIcon DATA Training Pinshoot

Onderstaand de data waarop op maandagavond de training PIN shoot opnieuw wordt opgestart.

Deze gaan door van 18.00 tot 20.00 uur

LET WEL : Reservatie via 0486/37 26 25  is noodzakelijk om deel te nemen !!

5/10/2020
19/10/2020
16/11/2020
30/11/2020
14/12/2020

 

PostHeaderIcon Bijkomende maatrgelen ivm COVID-19

Beste schuttersvrienden,

Naar aanleiding van de bijkomende maatregelen die werden uitgevaardigd dienen onderstaande richtlijnen ook op onze club te worden gevolgd :

Registratieplicht in cafetaria (cfr. verplichting horeca zaken).

 

Verplicht dragen van mondmasker bij verplaatsingen binnen de club.

Dit houdt in dat het mondmasker niet hoeft gedragen te worden in het cafetria (u heeft het registratieformulier ingevuld). In alle andere gevallen is een mondmasker verplicht, dus ook op de schietstand tijdens de schietbeurt.

 

Graag het nodige begrip en de strikte toepassing van de geldende regels.
Dit om uw gezondheid en die van de collegae schutters zo goed mogeliijk te waarborgen.

DANK

 

PostHeaderIcon Aanpassen Jaarlijks verlofperiode

Beste schuttersvrienden,

Gezien de lange sluiting van de club omwille van COVID-19, werd tijdens de laatste bestuursvergadering beslist de voorziene verlofperiode en bijhorende sluiting van de club  tijdens juli-augustus in te korten tot 1 week ipv 3 weken.

Club is gesloten van 21 tot 28 juli, en op zaterdag 01, 08 en 15 augustus.

Zondag, woensdag en vrijdag blijft de club open volgens de gebruikelijke openingsuren.

Let wel, reserveren blijft nodig om uw schietbeurt te kunnen realiseren.

 

PostHeaderIcon Opstarten na COVID-19

Beste schuttersvrienden,

Na het openen van onze club (reserveren van schietbeurten) worden ook onderstaande activiteiten opnieuw opgestart. Ook voor deze activiteiten dien je te reserveren.

Voor alle reservaties bij voorkeur reserveren via SMS naar 0492/10 05 47. Vermelden van naam, schietstand, datum en uur.
(bvb : Pol Altijdraak, 25m, 12/07, 10.30u).

Hervatten van :

Intiatiesessies behalen sportschutterslicentie.
Deze gaan door elke woensdagavond om 21.00u.
Mogelijkheid schieten met luchtdrukwapens (10m), pistool, revolver (25m)en karabijn (50m). Niet vergeten te reserveren.

Jeugdtrainingen
Deze gaan door op maandagavond.
Vooraf reserveren bij Patrick Hermans.

Van 15 augustus voorzien we om ook de VSK trainingen, training Zwart kruit en Pin-shooting opnieuw te starten.  Ook hier zal een reservatiesysteem voorzien worden

 

 

PostHeaderIcon Raadplegen bezetting standen COVID-19

Alvorens u in te schrijven, bekijk de nog vrije plaatsen op onze verschillende standen (10m, 25m, 50m).
De baanbezetting gedurende de COVID-19 maatregelen wordt zo actueel mogelijk gehouden.

Klik op bijgevoegde link : Baanbezetting gedurende COVID-19 maatregelen.

Voor alle reservaties bij voorkeur reserveren via SMS naar 0492/10 05 47. Vermelden van naam, schietstand, datum en uur.
(bvb : Pol Altijdraak, 25m, 12/07, 10.30u).

Aangepaste uren reserveren schietbeurten :

Woensdag en Vrijdag :   18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 en een laatste om 21.00 u
Zaterdag :  14.00; 15.00 en 16.00 u
Zondag :  9.00, 09.30, 10.00, 10.30 en 11.00 u

Reserveren van meerdere schietbeurten op één avond/dag is mogelijk.

PostHeaderIcon Heropening Schietstand vanaf 10/06/2020

Beste SBZ leden

Velen onder jullie kijken ongetwijfeld uit naar de heropening van onze club met kantine. Aanstaande woensdag 10/06/2020 is het zo ver.
Toch enkel praktische afspraken:

Er wordt gewerkt met een reservatiesysteem:

 • Op woensdag en vrijdag een reeks op 18.00; 19.00; 20.00 en een laatste om 21.00 ( enkel .22)  en naar analogie voor zaterdag een reeks om 14.00; 15.00 en 16.00. Voor zondag om 9.00, 10.00 en 11.00. Uren kunnen wijzigen of aangepast worden in functie van het aantal aanvragen.
 • Maximaal 45 minuten schieten + 15 minuten om op te kuisen. Iedere schutter kuist en ontsmet zijn schietplaats. De nodige producten zijn beschikbaar. 1 schietbeurt per week per schutter. Reserveren via telefoon 0492/10 05 47. Beschikbaarheid van banen is consulteerbaar op de website.
 • Om de 1,5 meter regel te respecteren, worden de schietbanen als volgt ingedeeld:
   • Op de 25 meter 5 banen.(10,8 en 6 niet digitaal en 1;3 digitaal)
   • Op de 50 meter 2,4 (digitaal) Karabijn liggend,6 en 8 (digitaal) Vrij pistool of karabijn staand, 10, 12,14 niet digitaal en baan 16 voorbehouden voor benchrest.
   • Op de grote 10 meter: 1,3,5,7 Luchtpistool en 9,11,13 luchtkarabijn.
 • Iedereen ontsmet zijn handen voor het betreden van de club. Ontsmetting is voorzien in de inkomhal. Dragen van een mondmasker wordt geapprecieerd.
 • Er wordt geen materiaal uitgeleend. Iedereen dient  in zijn eigen materiaal te voorzien.
 • Aanwezigheidsregister wordt ingevuld door de permanentie.
 • Tot nader order zijn er geen clubwedstrijden; gezien gewerkt wordt met reservatie, ook voorlopig geen pinshoot, ZK training of maandagavondtrainingen.
 • Ingang via inkomhal – uitgang via wintertuin.
 • Na de schietbeurt, wapens opbergen in de wagen, daarna kan eventueel van een consumptie genoten worden in de kantine. In de kantine gelden de regels zoals voorzien voor de horeca.

 

Hopend jullie allemaal gezond en wel te mogen terugzien op de club.

Het SBZ Bestuur.

 

PostHeaderIcon Corona virus : SBZ blijft gesloten

Beste Schuttersvrienden

Gezien de verlenging van de maatregelen i.v.m. coronavirus, blijft SBZ momenteel gesloten tot nader bericht.

Datum wanneer we terug open gaan zal pas meegedeeld worden, nadat we een beter zicht op de situatie hebben.

Hou het intussen gezond !!

Met vriendelijke groeten

Bestuur SBZ