PostHeaderIcon UPDATE COVID19 maatregelen

BEGRIJPE WIE KAN !!

Opening schietstanden | corona maatregelen onduidelijk

Op 7 mei 2021 werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd waarin de corona maatregelen nog eens worden aangepast. In het ministerieel besluit zelf staat er niets over de heropening van sportinfrastructuur en dus ook over de heropening van de schietstanden.

Op dezelfde dag werd om 21u15 een FAQ verspreid aan de lokale besturen en aan de pers. De tekst zelf is niet officieel gepubliceerd op de officiƫle websites van de overheid.

In deze tekst is het volgende te lezen:

“Schietstanden blijven toegankelijk voor sportschutters voor het behalen van de verplichte schietbeurten in het kader van de vigerende regelgeving van de gemeenschappen betreffende het sportschieten.”

Op basis van deze FAQ zouden de schietstanden terug open mogen enkel voor de houders van een (voorlopige) sportschutterslicentie.

Vermits deze uitzondering niet gepubliceerd is in het Staatsblad, en vermits die FAQ zelf ook nog nergens gepubliceerd is, is er hier onduidelijkheid over. Sommige standen zijn al open met toelating van de burgemeester. Er zou maandag 10 mei a.s. overleg zijn tussen de federaties en Sport Vlaanderen. Juridisch gezien heeft enkel de tekst in het Staatsblad bindende werking. De afwijkingen in de FAQ, die blijkbaar nog niet gepubliceerd is, is juridisch niet bindend. Daardoor zijn schietstanden die op basis van de FAQ zouden opendoen in overtreding met de corona regels. Het is echter weinig waarschijnlijk dat zij effectief veroordeeld zouden worden vermits de overheid zelf tegenstrijdige informatie verspreidt over de maatregelen. Als uitbater van een schietstand kan een dergelijke inbreuk ook leiden tot administratieve sancties omtrent de erkenning van de schietstand en/of de wapenvergunningen.

Wij adviseren daarom om nog even te wachten om te heropenen tot een en ander officieel bevestigd is.

Leave a Reply