Archive for februari, 2015

PostHeaderIcon SCHIETBEURTEN – REGELMATIGHEIDSATTEST

HERHALING BERICHT :

IEDERE SCHUTTER IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR BEHALEN/BEHOUDEN VAN ZIJN VERGUNNINGEN en CORRECTE REGISTRATIE VAN ZIJN/HAAR SCHIETBEURTEN !!!

Vanuit de overheid werden wij er nogmaals op attent gemaakt dat de provinciale diensten gestart zijn met de 5-jaarlijkse controle van wapenvergunningen model 4 (groene kaart), en dat wij als schuttersclub strikt de wettelijke regels dienen op te volgen i.v.m. attesteren van schietbeurten en regelmatigheidsattesten.

Hierom wordt onderstaand bericht van 04/12/2014  met de te volgen richtlijnen nogmaals herhaald :

Vanaf heden wordt er strikt toegezien op het aftekenen van schietbeurten.

In bijlage vindt je een uitgebreider document met de motivatie om dit in te voeren.
registratie van schietbeurten

Hieronder nog eens kort de regels waar de permanentie verantwoordelijke zich strikt dient aan te houden :

Schietbeurten worden slechts afgetekend door permanentieverantwoordelijke als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan :

• Schutter dient zich persoonlijk aan te bieden bij permanentie verantwoordelijke.
• Enkel na het uitoefenen van de schietbeurt.
• Alleen schietbeurten met VUURWAPENS zijn geldig (geen luchtdrukwapens)
• Alleen schietbeurten geschoten op de dag van aanbieden worden afgetekend

PostHeaderIcon Organisatie bestuur SBZ aangepast

Ivan en Jan traden terug als voorzitter en secretaris (zie hieronder), maar blijven actief als bestuurslid van SBZ.

Marie-Thérèse Lefevre nam eveneens ontslag als bestuurslid, maar blijft afgevaardigde voor de sportraad gemeente Zwevegem en actief als permanentie verantwoordelijke en begeleiding schoolgroepen.  In het  bestuur wordt zij vervangen door Dolores Christiaens.

Om de goede clubwerking te blijven verzekeren werden de taken binnen diezelfde bestuursgroep als volgt herschikt :

Voorzitter Dirk Bastin
Ondervoorzitter Jan De Clercq
Secrataris Bart Vanherweghe
Penningmeester Ivan Opsomer
Verantwoordelijke Karabijn Armand Devos
Verantwoordelijke Pistool Rudy Taillieu
Verantwoordelijke Kalender/Cafetaria Dolores Christiaens
Verantwoordelijke Jeugd/Digitalisatie Patrick Hermans

Deze bestuursgroep wordt verder ondersteund door de permanentie verantwoordelijken en vrijwillge medewerkers, om samen de clubwerking en ledenservice blijvend te garanderen.