PostHeaderIcon Raadplegen resultaten Grote Prijs H. Casier 2013

Dat vele belangstellenden reeds de link naar het LIVE volgen van de wedstrijden via internet gevonden hebben blijkt uit het aantal hits op onze website gedurende de wedstrijddagen. Maar liefst 4x meer dan het maandgemiddelde in 10 dagen.

Via onderstaande link verkrijg je een spreadsheet met de resultaten van onze Grote Prijs H. Casier 2013.
Je vindt 2 tabladen ; één voor karabijn- en één voor pistooldisciplines

Par le lien ci-dessous vous obtenez une feuille avec les résultats de notre prix H. Grand-Casier 2013.
Vous y trouvereze 2 fichiers, une pour les disciplines fusils et une pour les disciplines pistolet

Via the link below you get a spreadsheet with the results of our Grand Prize H. Casier 2013.
You’ll find 2 worksheets, one for rifle and one for pistol matches.

 Resultaten / Resultats / Results.

——————————————————————————————————————————————————–

Leave a Reply