PostHeaderIcon Registreren van schietbeurten

Houders van van een sportschutterslicentie kennen reeds langer de registratie van schietbeurten in hun sportschuttersboekje.

Schutters, niet in het bezit van een sportschutterslicentie, en houder van wapenvergunning(en) model 4, zullen in de toekomst ook het bewijs van regelmatig schieten aan de hand van registraties van hun schietbeurten dienen aan te tonen. Hiervoor kunnen deze schuttters in het permanentielokaal een registratieformulier verkrijgen, die ze (analoog met het sportschuttersboekje) kunnen laten invullen door het bestuurslid van dienst.

Het bewijs van regelmatig schutter die voorheen door de club geattesteerd werd, komt zo te vervallen.
Schutters dienen vanaf 2012 zelf, door middel van registratie van hun schietbeurten, dit bewijs te leveren.

Leave a Reply